วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู อาจารย์ ร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น