ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหามิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ