วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย2562

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ #วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับ #สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ #บริจาคโลหิต #ยิ่งให้ยิ่งได้ #บริจาคโลหิตเท่ากับให้ชีวิต #วทอ.