วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีการปฏิบัติตัวดี ซึ่งเป็นผู้ไม่ขาดเรียน ไม่ลา ไม่สาย และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563