บริษัทเข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจากบริษัทนิเด็ค ชิบาอุระ บริษัทโตชิบา บริษัทเอส.ที.เอ็ม.โปรชิน เซอร์วิสจำกัด และบริษัทชิน-เอ็ดสุ แมกเนติกส์ เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ หากนักเรียนนักศึกษา คนใด สนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี