บรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

บรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ นำโดยท่านผู้รับใบอนุญาตท่าน ดร.รัตนาภรณ์ สมบรูณ์ พร้อมท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ