แนะแนว จากบริษัท CP All จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจากบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง หากนักเรียนนักศึกษา คนใด สนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี