โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัด โครงการเพศศึกษารอบด้าน ได้รับเกียรติจาก คุณจริญญา ใจซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองสองห้องที่มาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับนักเรียนหญิง โดยท่านรองอภิชาติ เกตุภูเขียวเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการโดยมีนักเรียนนักศึกษาหญิง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน