รับมอบรถจากท่าน พันเอก(พิเศษ) พิทักษ์พล สมบูรณ์

วันที่ 17 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับมอบรถ จากท่าน พันเอก(พิเศษ) พิทักษ์พล สมบูรณ์ โดยมีรถปั่นไฟ ให้กับ นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า พร้อมรถฝึกหัดขับสำหรับนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน