OPEN HOUSE มหกรรมวิชาการ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และหน่วยงานของบริษัท BSA บริษัทในเครือ ปตท. ร่วมมหกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 โดยมุ่งเน้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาจากภายนอก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสายอาชีพ และให้ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน กิจกรรมของแต่ละแผนกอีกด้วย