เดินแฟชั่นชุดผ้าไหมไทย ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยภรรยา และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นชุดผ้าไหมไทย ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอหนองสองห้อง