สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร”

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอบรมด้านการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเบนซินและดีเซล วิทยาลัยต้องขอขอบคุณ วิทยากร อ.ชัยยะ จำปานา ฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น.มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งจัดใน ระหว่าง วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563