วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยสังคม และ กิจกรรมสานสัมพันธ์แผนกการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการโรงแรม โดย ท่านรองอภิชาติ เกตุภูเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณอาทิตชัย โรมพันธ์ และทีมงาน ที่มามอบความสนุกพ่วงกับกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม