กองกฐินสามัคคี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อ…

Read More

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 #เฉพาะนักศึกษาระดับชั้น…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสติ๊กเกอร์บน application LINE

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒน…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ประจำป…

Read More

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการอบรมประจำปีการศึกษา 2563

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิว…

Read More

การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งดาวรุ่งมุ่งสู่ดาว ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่ง มุ่งสู่ดาว ประจำปีก…

Read More

คณะผู้บริหาร โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับในอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองสองห้อง

Read More

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ทำความร่วมมือกับ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนในสถานประกอบการจริง

Read More