แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ …

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย2562

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ #วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับ #สภากาชาดไทย ณ หอปร…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครูผู้สอนครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูช่างยนต์ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครูผู้สอน ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูช่างยนต์ 1 อัตรา ส…

Read More