วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่า…

Read More

ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้มีผลงานดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสองห้อง

กิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 ปีการศึกาา 2563 ผู้บริหารคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับรางวัล…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563ตั้งแต่บัดนี้เป็นต…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีภายใน “กาสะลองเกมส์”ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน “กาสะลองเกมส์”ครั้งที่ 1…

Read More