วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปีที่ 7”

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายส…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต และดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิ์พระบรมราชินีนาถพระราชนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

Read More