ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปร…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมโครงการการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ตามโครงการ “Fin. ดี We can do!!! Season 2” โดยผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมโครงการการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษา…

Read More

ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 4

การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4 โดยมี …

Read More

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่หยุดนิ่ง Never Stand Stil

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร…

Read More